Offentlige etater

Miljødirektoratet

Vi har høy kompetanse på ulike produktgrupper.

UniformPartner leverer bekledning til Statens Naturoppsyn (SNO) en avdeling i Miljødirektoratet.

Vi har designet, utviklet og produsert produkter tilpasset de ansattes behov, hvor kvalitet og lang levetid har vært hovedfokuset.

VI LEVERER ETTER DITT BEHOV

Alle våre kunder har sine ønsker og vi tilpasser oss!

VI LEVERER ETTER DITT BEHOV

Alle våre kunder har sine ønsker og vi tilpasser oss!