Offentlige etater

Brannvesen

UniformPartner leverer stasjonsbekledning til de fleste brannvesen i Norge.

Våre uniformsleveringer til brannvesen er komplekse. Hver uniform skal innom systuen og blir merket med distinksjoner, fagmerking og navn i henhold til gjeldende uniformsreglement for hvert brannvesen.

Ansvarlig prosjektleder hos oss jobber tett med kundens kontraktansvarlig for å påse at ordrene er korrekte og at distribusjon skjer i henhold til avtale.

VI LEVERER ETTER DITT BEHOV

Alle våre kunder har sine ønsker og vi tilpasser oss!

VI LEVERER ETTER DITT BEHOV

Alle våre kunder har sine ønsker og vi tilpasser oss!