Offentlige etater

UniformPartner er en ledende leverandør av uniformer til offentlig sektor. Vi har et bredt utvalg av ulike typer uniformering og kan tilby personlig tilpasning av uniform til hver enkelt ansatt.

Som leverandør til offentlige etater må UniformPartner oppfylle en rekke forpliktelser. Vi jobber mye med anbud og kontrakter hvor det blir stilt høye krav til dokumentasjon når det gjelder normer og forskrifter, miljø og samfunnsansvar, produktspesifikasjoner, logistikk og administrasjon

Vi tilpasser og tilrettelegger produktene våre ut i fra de ulike etaters spesifikasjonskrav

Ettersom vi har stor produksjon i Europa kan vi levere forholdsvis små kvanta hvor komponenter og bestanddeler merkes og spesialtilpasses hver etat.

VI LEVERER ETTER DITT BEHOV

Alle våre kunder har sine ønsker og vi tilpasser oss!

VI LEVERER ETTER DITT BEHOV

Alle våre kunder har sine ønsker og vi tilpasser oss!

HOVEDKONTOR

UniformPartner AS
Nedbergeveien 19
5178 Loddefjord

+47 55 50 76 00

OSLO

UniformPartner
Selma Ellefsens vei 8
0581 Oslo

+47 23 19 44 90

TRONDHEIM

UniformPartner
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim
+47 57 85 92 20/
+47 57 85 92 19

SELJE

UniformPartner
6740 Selje

+47 57 85 92 00

DANMARK

UniformPartner DK
Tilstedvej 73
DK-7700 Thisted
Danmark
+45 82130500

LITAUEN

UniformPartner
Draugystes str. 19
LT-51230 Kaunas
Lithuania

HOVEDKONTOR

UniformPartner AS
Nedbergeveien 19
5178 Loddefjord

+47 55 50 76 00

OSLO

UniformPartner
Selma Ellefsens vei 8
0581 Oslo

+47 23 19 44 90

TRONDHEIM

UniformPartner
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim
+47 57 85 92 20/
+47 57 85 92 19

SELJE

UniformPartner
6740 Selje

+47 57 85 92 00

DANMARK

UniformPartner DK
Tilstedvej 73
DK-7700 Thisted
Danmark
+45 82130500

LITAUEN

UniformPartner
Draugystes str. 19
LT-51230 Kaunas
Lithuania